Kayıp Dillerin Fısıldadıkları III Online Sergisi kapsamında düzenlenecek olan “Anadolu Dilleri ve Kültürleri” panel serisi başladı.

Panel serisinin ilki açılış konuşmasıyla 21 Mart 2024’te gerçekleştirildi. Doç. Dr. Hüseyin Sami Öztürk moderatörlüğünde düzenlenen ve Prof. Dr. Hamdi Şahin, Prof. Dr. Ferit Baz ile Doç. Dr. Emre Erten’in konuşmacı olduğu panelimiz Rezan Has Müzesi’nde gerçekleşti.

Panel serisinde Eskiçağ Tarihi, Klasik Filoloji ve Arkeoloji disiplinlerinde uzmanlaşmış akademisyenler; antik edebî metinler, Antik Yunan ve Roma yazıtları, Antik Yunan ve Latin epigrafisi konularını Anadolu dilleri ve kültürleri kapsamında inceleyecek ve değerlendirmelerde bulunacaklar.

2010 yılında Rezan Has Müzesi’nde gerçekleşen Türkiye’nin ilk epigrafi sempozyumunun devamı niteliğinde olan panelimiz tüm katılımcılara açık ve ücretsizdir.

*Panel dili Türkçedir.

Panel – 21 Mart 2024 Perşembe, Saat 14.00-15.00

Moderatör:

Doç. Dr. Hüseyin Sami Öztürk (Marmara Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Tarih Bölümü Eskiçağ Tarihi Ana Bilim Dalı)

Konuşmacılar:

Prof. Dr. Ferit Baz- (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Eskiçağ Tarihi Ana Bilim Dalı Başkanı)
Prof. Dr. Hamdi Şahin- (İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Eskiçağ Tarihi Ana Bilim Dalı Başkanı)
Doç. Dr. Emre Erten- (İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü, Eski Yunan Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı)

Sergi Hakkında

İnsanlar tarih boyunca örf- adetlerini, düşünce, mutluluk ve üzüntülerini yazı aracılığıyla ölümsüzleştirmiş, mezar ve adak yazıtlarından antlaşmalara, destanlardan tarihi ve siyasi olaylara pek çok konudaki gelişim ve değişimi dil yoluyla birbirleri ve diğer toplumlar ile paylaşmışlardır.  “Kayıp Dillerin Fısıldadıkları” sergisi aracılığıyla bugün sizleri insanlığın dünden bugüne geçtiği aşamaların turnusol kâğıdı olan dil ile yazının destansı ve gizemli yolculuğuna katılmaya davet ediyoruz…
Müzemiz kurulduğu günden bu yana koruduğu misyonu ve vizyonu ile birçok medeniyete ev sahipliği yapmış topraklarımızın değerlerinin yaşatılması, hatırlanması ve gelecek nesillere aktarılması için çalışmalarını büyük bir özenle sürdürmektedir. Anadolu’dan ele geçen bir kısım çarpıcı epigrafik malzeme ve müzemiz koleksiyonunda yer alan eserler ışığında oluşturulan bu çevrimiçi sergi, insanlığın uygarlaşma sürecindeki kültürel etkileşimlerden, dini inanışlara,  ticari ilişkilerden, günlük hayatı belirleyen sosyal olgulara değin geniş bir veri sunarken, kaybolmuş, kaybolmak üzere olan ya da halen yaşayan dilleri ve yazıları merkez alarak antik dünyayı biçimlendirmiş birçok konuya değinmekle kalmayıp günümüzde çözülmüş ya da çoktan yitip gitmiş dilleri de anlatmaktadır.

Kayıp Dillerin Fısıldadıkları Künye

Proje Koordinatörü 

Zeynep Çulha

Danışman

Doç. Dr. Hüseyin Sami Öztürk

Grafik Tasarım

We Creative – wecreative.com.tr

Web Sitesi Kurulum

We Creative 

Artin Can Baharoğlu

Çeviri

Melis Seyhun Çalışlar

Antik Diller Ses Kayıtları

Ekremcan Arslandağ

Uğurcan Tatar

RHM Eserleri Restorasyon ve Konservasyon

Mehmet Ayrancı

Gürkan Çağan

RHM Eğitim Programları

RHMAtölye 

 

Teşekkürler

Aktüel Arkeoloji Dergisi

İstanbul Arkeoloji Müzeleri

Kayseri Arkeoloji Müzesi

Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi

Çorum Arkeoloji Müzesi

Fethiye Müzesi

Los Angeles Beldesi Sanat Müzesi

Louvre Müzesi

Murat Nağış

Prof. Dr.Cumhur Tanrıverdi

Prof. Dr.Hamdi Şahin

Prof. Dr.Recai Tekoğlu

Doç. Dr. Bülent Öztürk

Ankara Üniversitesi Müze Eğitimi Ana Bilim Dalı

Prof. Dr. Ayşe Çakır İlhan

Prof. Dr. Müge Artar

Doç. Dr. Ayşe Okvuran

Yrd. Doç. Dr. Ceren Karadeniz