Yazının Anadolu'ya Gelişi ve Gelişimi

Yazılı kaynaklar, M.Ö. III. Binyıl’ın son çeyreğinden itibaren Akkadlıların, M.Ö. II. Binyıl’ın başlarından itibaren ise Assurluların Anadolu’ya ticaret için geldiklerini gösterir. Ticaret için Anadolu’ya gelen bu halklar Anadolu tarihi için çok önemli bir bilgi olan YAZI’yı da yanlarında getirirler. Anadolu’da ilk yazılı belgelere Assur Ticaret Kolonileri Çağı’nda (M.Ö. 1950–1750) rastlanmaktadır. Anadolu’da yazının kullanılmamasının sebebi olasılıkla ekonomik kayıtların tutulmasını gerektiren ticari bir sistemin olmayışıdır. Bu nedenle ilk yazılı belgelerde tarihsel bir içerik yerine tamamen iş hukuku ve düzenlemesi üzerine yazılmış metinler ele geçmiştir. Kültepe’de Assurlu tüccarların borç senetleri, kervan ve alacak-verecek kayıtları, iş sözleşmeleri, iş mektupları ile ticarî anlaşmazlıklarla ilgili mahkeme kayıtları gibi ticarî konularla yazılmış 20 binin üzerinde tablet ele geçmiştir.

© Rezan Has Müzesi / Tüm hakları saklıdır.