Yazının Anadolu'ya Gelişi ve Gelişimi

Yazılı kaynaklar, MÖ III. binyılın son çeyreğinden itibaren Akkadlıların, MÖ II. binyılın başlarından itibaren ise Asurluların Anadolu’ya ticaret için geldiklerini gösterir. Ticaret için Anadolu’ya gelen bu halklar Anadolu tarihi için çok önemli bir bilgi olan yazıyı da beraberinde getirirler. Anadolu’da ilk yazılı belgelere Asur Ticaret Kolonileri Çağı’nda (MÖ 1950–1750) rastlanmaktadır. Anadolu’da yazının kullanılmamasının sebebi olasılıkla ekonomik kayıtların tutulmasını gerektiren ticari bir sistemin olmayışıdır. Bu nedenle ilk yazılı belgelerde tarihsel bir içerik yerine tamamen iş hukuku ve düzenlemesi üzerine yazılmış metinler ele geçmiştir. Kültepe’de Asurlu tüccarların borç senetleri, kervan ve alacak verecek kayıtları, iş sözleşmeleri, iş mektupları ile ticari anlaşmazlıklarla ilgili mahkeme kayıtları gibi ticari konularla yazılmış 20.000'in üzerinde tablet ele geçmiştir.

© Rezan Has Müzesi / Tüm hakları saklıdır.