Kayıp Dillerin Fısıldadıkları III Online Sergisi kapsamında düzenlenecek olan “Anadolu Dilleri ve Kültürleri” panel serisi başladı.

Panel serisinin ilki açılış konuşmasıyla 21 Mart 2024’te gerçekleştirildi. Doç. Dr. Hüseyin Sami Öztürk moderatörlüğünde düzenlenen ve Prof. Dr. Hamdi Şahin, Prof. Dr. Ferit Baz ile Doç. Dr. Emre Erten’in konuşmacı olduğu panelimiz Rezan Has Müzesi’nde gerçekleşti.

Panel serisinde Eskiçağ Tarihi, Klasik Filoloji ve Arkeoloji disiplinlerinde uzmanlaşmış akademisyenler; antik edebî metinler, Antik Yunan ve Roma yazıtları, Antik Yunan ve Latin epigrafisi konularını Anadolu dilleri ve kültürleri kapsamında inceleyecek ve değerlendirmelerde bulunacaklar.

2010 yılında Rezan Has Müzesi’nde gerçekleşen Türkiye’nin ilk epigrafi sempozyumunun devamı niteliğinde olan panelimiz tüm katılımcılara açık ve ücretsizdir.

*Panel dili Türkçedir.

Panel – 21 Mart 2024 Perşembe, Saat 14.00-15.00

Moderatör:

Doç. Dr. Hüseyin Sami Öztürk (Marmara Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Tarih Bölümü Eskiçağ Tarihi Ana Bilim Dalı)

Konuşmacılar:

Prof. Dr. Ferit Baz- (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Eskiçağ Tarihi Ana Bilim Dalı Başkanı)
Prof. Dr. Hamdi Şahin- (İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Eskiçağ Tarihi Ana Bilim Dalı Başkanı)
Doç. Dr. Emre Erten- (İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü, Eski Yunan Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı)

Persçe 36’sı fonetik 8’i logogram olmak üzere 44 heceli harften oluşan bir çivi yazı sistemine sahipti. Persçede yazılmış en eski yazıt, I. Dareios’un (MÖ 549–485) mezarı olan; Persçe, Elamca ve Babilce olarak yazılan Behistun Anıtı’dır.

Krallık merkezi İran olan Akhaimenidler Hint-Avrupa dil ailesinin bir üyesi olan Persçeyi konuşurlardı. Akhaimenidler, MÖ 546 yılında Lydia Devleti’ni ortadan kaldırarak, MÖ 333 yılına kadar Anadolu’ya hâkim oldular. Bu süre içerisinde krallık dili olarak Persçe, halk dili olarak ise Aramice yaygınlık kazandı.

Persçe 36’sı fonetik 8’i logogram olmak üzere 44 heceli harften oluşan bir çivi yazı sistemine sahipti. Bu Pers çivi yazısı, aynı zamanda tarihte çözülen ilk çivi yazısı olup kendinden önceki diğer yazıların da çözülmesine kolaylık sağlamıştır. Persçede yazılmış en eski yazıt, I. Dareios’un (MÖ 549–485) mezarı olan; Persçe, Elamca ve Babilce olarak yazılan Behistun Anıtı’dır.

Kserkses Anıtı     

Bulunduğu Yer: Van Kalesi 

Dili: Pers Çivi Yazısı 

Tarihi: MÖ 486–465

“Ben, büyük kral Kserkses, krallar kralı, pek çok etnik kökene sahip toprakların kralı, bu büyük ve uzak dünyanın kralı, Kral Dareios’un oğlu, Akhaemenid”…

Van Kalesi kayalıklarında bulunan Kserkses Yazıtı Anadolu’da bilinen en önemli Persçe yazıtı olup Kserkses’in başarılarından ve zaferlerinden söz etmektedir. 

Diğer Anadolu Dilleri