Kayıp Dillerin Fısıldadıkları III Online Sergisi kapsamında düzenlenecek olan “Anadolu Dilleri ve Kültürleri” panel serisi başladı.

Panel serisinin ilki açılış konuşmasıyla 21 Mart 2024’te gerçekleştirildi. Doç. Dr. Hüseyin Sami Öztürk moderatörlüğünde düzenlenen ve Prof. Dr. Hamdi Şahin, Prof. Dr. Ferit Baz ile Doç. Dr. Emre Erten’in konuşmacı olduğu panelimiz Rezan Has Müzesi’nde gerçekleşti.

Panel serisinde Eskiçağ Tarihi, Klasik Filoloji ve Arkeoloji disiplinlerinde uzmanlaşmış akademisyenler; antik edebî metinler, Antik Yunan ve Roma yazıtları, Antik Yunan ve Latin epigrafisi konularını Anadolu dilleri ve kültürleri kapsamında inceleyecek ve değerlendirmelerde bulunacaklar.

2010 yılında Rezan Has Müzesi’nde gerçekleşen Türkiye’nin ilk epigrafi sempozyumunun devamı niteliğinde olan panelimiz tüm katılımcılara açık ve ücretsizdir.

*Panel dili Türkçedir.

Panel – 21 Mart 2024 Perşembe, Saat 14.00-15.00

Moderatör:

Doç. Dr. Hüseyin Sami Öztürk (Marmara Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Tarih Bölümü Eskiçağ Tarihi Ana Bilim Dalı)

Konuşmacılar:

Prof. Dr. Ferit Baz- (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Eskiçağ Tarihi Ana Bilim Dalı Başkanı)
Prof. Dr. Hamdi Şahin- (İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Eskiçağ Tarihi Ana Bilim Dalı Başkanı)
Doç. Dr. Emre Erten- (İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü, Eski Yunan Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı)

Çoğunlukla sağa doğru yazılan Frigcenin, nadir de olsa sola doğru, ters dönmeli ve çift yönlü yazı şekli de vardır.

Frigler, Hint-Avrupa Dilleri adı verilen bir bölgesel lehçeye bağlıdırlar. Bu dil Helence, Ermenice ve Arnavutça ile akraba bir dildir. Frig yazısının ortaya çıkışı, göreceli olarak, Helen alfabesinin ortaya çıkışıyla aynı döneme rastlar ancak bilinen en eski Frigce belgeler, ilk Helenceden daha erkendir. Frigler, Eski Frigce ve Yeni Frigce olarak alfabetik bir dil kullandılar. MÖ 8. yüzyıldan 3. yüzyıla kadar tarihlenen 250 adet Eski Frigce belge bilinmektedir. MS 1. yüzyıldan 3. yüzyıla kadar ise çoğunlukla yağmacılara karşı beddua içeren yazıtların ele geçtiği Yeni Frigce yazı kullanılmıştır. Çoğunlukla sağa doğru yazılan Frigcenin, nadir de olsa sola doğru, ters dönmeli ve çift yönlü yazı şekli de vardır. Eski Frigce alfabede 17 çekirdek harf, 5 kısa ünlü (i, u, e, o, a) ve dört uzun ünlü (ī, ū, ō, ā) ile değerleri belirsiz bazı ek işaretler bulunur. 

Areyastis Yazıtı 

Bulunduğu Yer: Midas Vadisi (Eskişehir)

Dili: Frigce 

Tarihi: MÖ 6. yüzyılın ilk yarısı

Malzemesi: Kireçtaşı

 

“Βρίγες yüksek rahibi Bonok (bu anıtı) anası Areyastis’e adadı” 

Bilinen 240 kadar Frigce yazıtın içinden sadece 2 tanesi 10’dan fazla kelime içermektedir. Bunlardan biri olan Areyastis Yazıtı tam anlamıyla çözülebildiğinden Frigceyi anlamamız açısından ayrı bir öneme sahiptir. Bu yazıt Ana Tanrıça Kybele için adanan kaya anıtının ön yüzüne kazınmıştır. 

Diğer Anadolu Dilleri