Çoğunlukla sağa doğru yazılan Frigcenin, nadir de olsa sola doğru, ters dönmeli ve çift yönlü yazı şekli de vardır.

Frigler, Hint-Avrupa Dilleri adı verilen bir bölgesel lehçeye bağlıdırlar. Bu dil Helence, Ermenice ve Arnavutça ile akraba bir dildir. Frig yazısının ortaya çıkışı, göreceli olarak, Helen alfabesinin ortaya çıkışıyla aynı döneme rastlar ancak bilinen en eski Frigce belgeler, ilk Helenceden daha erkendir. Frigler, Eski Frigce ve Yeni Frigce olarak alfabetik bir dil kullandılar. MÖ 8. yüzyıldan 3. yüzyıla kadar tarihlenen 250 adet Eski Frigce belge bilinmektedir. MS 1. yüzyıldan 3. yüzyıla kadar ise çoğunlukla yağmacılara karşı beddua içeren yazıtların ele geçtiği Yeni Frigce yazı kullanılmıştır. Çoğunlukla sağa doğru yazılan Frigcenin, nadir de olsa sola doğru, ters dönmeli ve çift yönlü yazı şekli de vardır. Eski Frigce alfabede 17 çekirdek harf, 5 kısa ünlü (i, u, e, o, a) ve dört uzun ünlü (ī, ū, ō, ā) ile değerleri belirsiz bazı ek işaretler bulunur. 

Areyastis Yazıtı 

Bulunduğu Yer: Midas Vadisi (Eskişehir)

Dili: Frigce 

Tarihi: MÖ 6. yüzyılın ilk yarısı

Malzemesi: Kireçtaşı

 

“Βρίγες yüksek rahibi Bonok (bu anıtı) anası Areyastis’e adadı” 

Bilinen 240 kadar Frigce yazıtın içinden sadece 2 tanesi 10’dan fazla kelime içermektedir. Bunlardan biri olan Areyastis Yazıtı tam anlamıyla çözülebildiğinden Frigceyi anlamamız açısından ayrı bir öneme sahiptir. Bu yazıt Ana Tanrıça Kybele için adanan kaya anıtının ön yüzüne kazınmıştır. 

Diğer Anadolu Dilleri

© Rezan Has Müzesi / Tüm hakları saklıdır.