Kayıp Dillerin Fısıldadıkları III Online Sergisi kapsamında düzenlenecek olan “Anadolu Dilleri ve Kültürleri” panel serisi başladı.

Panel serisinin ilki açılış konuşmasıyla 21 Mart 2024’te gerçekleştirildi. Doç. Dr. Hüseyin Sami Öztürk moderatörlüğünde düzenlenen ve Prof. Dr. Hamdi Şahin, Prof. Dr. Ferit Baz ile Doç. Dr. Emre Erten’in konuşmacı olduğu panelimiz Rezan Has Müzesi’nde gerçekleşti.

Panel serisinde Eskiçağ Tarihi, Klasik Filoloji ve Arkeoloji disiplinlerinde uzmanlaşmış akademisyenler; antik edebî metinler, Antik Yunan ve Roma yazıtları, Antik Yunan ve Latin epigrafisi konularını Anadolu dilleri ve kültürleri kapsamında inceleyecek ve değerlendirmelerde bulunacaklar.

2010 yılında Rezan Has Müzesi’nde gerçekleşen Türkiye’nin ilk epigrafi sempozyumunun devamı niteliğinde olan panelimiz tüm katılımcılara açık ve ücretsizdir.

*Panel dili Türkçedir.

Panel – 21 Mart 2024 Perşembe, Saat 14.00-15.00

Moderatör:

Doç. Dr. Hüseyin Sami Öztürk (Marmara Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Tarih Bölümü Eskiçağ Tarihi Ana Bilim Dalı)

Konuşmacılar:

Prof. Dr. Ferit Baz- (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Eskiçağ Tarihi Ana Bilim Dalı Başkanı)
Prof. Dr. Hamdi Şahin- (İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Eskiçağ Tarihi Ana Bilim Dalı Başkanı)
Doç. Dr. Emre Erten- (İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü, Eski Yunan Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı)

Anadolu Dilleri ve Kültürleri Paneli II

Kayıp Dillerin Fısıldadıkları III Online Sergisi kapsamında düzenlenen
“Anadolu Dilleri ve Kültürleri” panel serisi devam ediyor!

21 Mart 2024’te açılış konuşmasıyla başlayan panel serisinin ikincisi İstanbul Üniversitesi, Tarih Bölümü Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hamdi Şahin’in konuşmasıyla 25 Nisan 2024 Perşembe günü Rezan Has Müzesi’nde gerçekleşti.

Prof. Dr. Hamdi Şahin “Eskiçağ Tarihi ve Klasik Filoloji: Antik Edebî Metinlerin Doğası Üzerine” başlıklı konuşmasında eleştirel bir bakış açısıyla, Klasik Filolojinin ana kaynakları olan antik edebî metinlerin, Eskiçağ Tarihi araştırmalarındaki yeri, doğası ve önemi üzerinde durdu. Eskiçağ Tarihi, Klasik Filoloji ve Klasik Arkeoloji disiplinleri bağlamında antik edebî metinler üzerinde değerlendirmelerde bulundu.

 

Panel – 25 Nisan 2024 Perşembe, Saat 14.00-15.00

Moderatör/Danışman:

Prof. Dr. Hüseyin Sami Öztürk (Marmara Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Tarih Bölümü, Eskiçağ Tarihi Ana Bilim Dalı)

Konuşmacı:

Prof. Dr. Hamdi Şahin (İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Eskiçağ Tarihi Ana Bilim Dalı Başkanı)

 

Yer: Rezan Has Müzesi C Blok-Tekel Sergi Önü

İletişim:
[email protected]
0212 533 65 32/ 1121-1125