Kayıp Dillerin Fısıldadıkları III Online Sergisi kapsamında düzenlenecek olan “Anadolu Dilleri ve Kültürleri” panel serisi başladı.

Panel serisinin ilki açılış konuşmasıyla 21 Mart 2024’te gerçekleştirildi. Doç. Dr. Hüseyin Sami Öztürk moderatörlüğünde düzenlenen ve Prof. Dr. Hamdi Şahin, Prof. Dr. Ferit Baz ile Doç. Dr. Emre Erten’in konuşmacı olduğu panelimiz Rezan Has Müzesi’nde gerçekleşti.

Panel serisinde Eskiçağ Tarihi, Klasik Filoloji ve Arkeoloji disiplinlerinde uzmanlaşmış akademisyenler; antik edebî metinler, Antik Yunan ve Roma yazıtları, Antik Yunan ve Latin epigrafisi konularını Anadolu dilleri ve kültürleri kapsamında inceleyecek ve değerlendirmelerde bulunacaklar.

2010 yılında Rezan Has Müzesi’nde gerçekleşen Türkiye’nin ilk epigrafi sempozyumunun devamı niteliğinde olan panelimiz tüm katılımcılara açık ve ücretsizdir.

*Panel dili Türkçedir.

Panel – 21 Mart 2024 Perşembe, Saat 14.00-15.00

Moderatör:

Doç. Dr. Hüseyin Sami Öztürk (Marmara Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Tarih Bölümü Eskiçağ Tarihi Ana Bilim Dalı)

Konuşmacılar:

Prof. Dr. Ferit Baz- (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Eskiçağ Tarihi Ana Bilim Dalı Başkanı)
Prof. Dr. Hamdi Şahin- (İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Eskiçağ Tarihi Ana Bilim Dalı Başkanı)
Doç. Dr. Emre Erten- (İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü, Eski Yunan Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı)

Kayıp Dillerin Fısıldadıkları

Duvarımda Resimler Atölyesi

Sanal Müze Eğitimi Etkinlik Planı

Hedef Yaş Grubu: 36- 48 ay (3-4 yaş)

Süre: 40 dakika

Etkinlik İçeriği: Çocukların binlerce yıl önce yaşayan insanların iletişim amacıyla yaşadıkları mağaraların duvarlarına çeşitli şekiller ve semboller çizdiklerini ve çağlar boyu resim, figür ve sembolleri kullanarak diğer insanlarla iletişim kurduklarını anlamlarını sağlayacak uygulamalar içerir. 

Sözcükler: Resim, duvar, mağara  

Kavramlar: Küçük – büyük

Malzemeler: Fotoğraflar, Kraft kağıtları (eski bir çarşaf vb. de olabilir), pastel boya, parmak boyası vb., yapıştırıcı bant

Yöntem ve Teknikler: Anlatım, yaratıcı drama yöntemi, görsel tasarım (farklı boya teknikleri)

Kazanımlar

Bilişsel Gelişim

 • Nesne ve varlıkları gözlemler.
 • Görsel dillerin varlığını bilir.

Dil Gelişimi

 • Görsel materyalleri seslendirir.
 • Dili iletişim aracılığıyla kullanır.

Sosyal – Duygusal Gelişim

 • Kendini konuşarak, çizerek, resim yaparak ifade eder.
 • Kültürel miras nesnelerinin ve sanat eserinin değerini bilir.

Motor Gelişim:

 • Küçük kas kullanımını gerektiren hareketler yapar.

 

Sanal Sergi Ziyareti Öncesi Hazırlık

Çocuklar ve ebeveynler etkinliğe birlikte katılım sağlarlar. Etkinlik öncesinde kendilerine verilen yönerge doğrultusunda çocuklar ve ebeveynler çok sayıda A4 kağıtlarını kullanarak ev duvarında bir alan oluşturabilirler. Alternatif olarak bir masadan yararlanabilirler ve üzerine masadan aşağıya sarkarak kenarları kapatacak bir örtü ile kendileri için bir mağara yaratırlar. Etkinlik öncesi diğer malzemeler de temin edilir. 

Sanal Sergi Ziyareti

Müze sanal olarak gezdirilir ve bununla birlikte müzeden görseller çocuklara gösterilir (Ekler). Öğretmen insanların taş devrinden beri farklı yollarla iletişim kurduklarını belirterek sözlü ve yazılı iletişim öne çıktığını çocuklara belirtir. Bugün kullanılan yazı ortaya çıkmadan önce semboller ve resimlerle iletişim kurulduğunu; ev olarak kullanılan mağaraların duvarlarının, kayaların ve taşların üzerine çeşitli şekillerin çizilerek iletişim dillerinin oluşturulduğunu söyler. Bu bilgiyle birlikte sergiye tekrar dönülerek çocuklara sergideki semboller ve resimlerden oluşan dillerden örnekler gösterilir.

Öğretmen çeşitli görsellerle eski insanların kendileri için özel olan olayları boyalar kullanarak mağaraların duvarlarına çizdiklerini söyler ve aşağıdaki görselleri çocuklara göstererek bu insanların bize ne anlatmaya çalıştıklarını sorar.

Antik Ennedi Uygarlığı duvar resmi, Çad, 8000 yıl öncesi.

Las Manos Mağarası, Arjantin

Altamira Mağarası, İspanya

Çatalhöyük’te av betimlemesi, duvar resmi, MÖ 6000’li yıllar

Görseller çocuklar ve ebeveynlerle birlikte değerlendirildikten sonra öğretmen Çatalhöyük av sahnesini seçerek çocukların ve ebeveynlerinin bu sahneyi evde canlandırmalarını ister. Çocuklar ve ebeveynler av sahnesini evde canlandırırlar. Canlandırmanın başlangıç ve bitiş aşamalarında donuk imge tekniği kullanılır.  Canlandırma sırayla yapılır ve tüm öğrencilere akranlarının yaptıkları canlandırmalarla ilgili duygu ve düşünceleri sorulur.

Canlandırmanın ardından çocuklara hiç unutamadıkları ve çok eğlendikleri bir günü evde hazırladıkları çizim duvarına ya da masadan oluşturdukları mağara için masa altına yapıştıracak şekilde bir kağıda diledikleri malzemeleri kullanarak çizmeleri istenir. Çocuklar ailelerinin de katılımıyla duvar resmini çizerler.

Alternatif olarak çocuklar dilerlerse avuç içlerini renkli boyalarla boyayarak ellerinin baskılarından oluşan bir mağara resmi yaparlar. Aile bireyleri de ellerini boyayarak katılabilir.

Sanal Sergi Ziyareti Sonrası Değerlendirme

Çizilen ve boyanan çalışmalar sınıftaki her öğrenci tarafından tanıtılır ve çalışmaların evde uygun bir duvarda ya da masa altı mağarasında sergilenmesi sağlanır. Aile üyelerinin çalışmayı incelemesi, incelenen çalışma hakkında sorular sormaları sağlanır. Aşağıdaki sorular öğretmen ve öğrenciler tarafından yanıtlanır:

 1. Bugün hangi sergiyi ziyaret ettik? (Betimleyici soru)
 2. Duvar resimlerinin özellikleri nelerdi? (Kazanıma yönelik soru)
 3. Oluşturduğunuz duvar resmini yaparken zorlandınız mı? (Duyuşsal soru)
 4. Etrafınızda hiç duvar resmi var mı? Varsa bu resimler ne anlatıyor? (Yaşamla ilişkilendirilme sorusu)

Aile Katılımı

Aileler süreç boyunca çocuklara yardımcı olur, sergi turuna katılırlar. Etkinliğin çıktısı olan duvar resimlerinin çizilmesi, boyanması ve anlatılması süreçlerinde çocuklara eşlik ederler ve sergiyi çocuklarıyla birlikte hazırlarlar.

Öneriler

Yetişkin, müze sanal sayfasını etkinlik öncesinde ziyaret etmelidir. Etkinlik yapılmadan önce ortam yetişkin tarafından düzenlenmelidir. Resim kağıtları, Kraft kağıtları ya da çarşaflar ve pastel boyalar çocuklar için hazırlanmalıdır. Çalışma sonunda etrafı ve elleri temizlemek için ıslak mendil bulundurulmalıdır.

Sergi Tanıtım

Etkinlik Videoları

Kolaylaştırıcı Videolar

Ebeveynler İçin Önerilen İçerikler

Okuma

Dünyanın en eski mağara resmi

Avrupa’da bulunan en eski mağara sanatının kırmızı noktalar, el izleri ve hayvan figürlerinden oluştuğu ortaya çıktı. Devamı…