Yazıtlı Tuğla

  • Bilinmiyor
  • Çivi Yazısı
  • Asur Kralı Sanherib Dönemi, M.Ö. 705-681
  • Pişmiş Toprak
  • Rezan Has Müzesi Koleksiyonu
“Sanherib’in sarayına ait. Cihanın kralı, Asur memleketinin kralı(ydı).”
© Rezan Has Müzesi / Tüm hakları saklıdır.