Yazıtlı Tuğla

  • Bilinmiyor
  • Çivi Yazısı
  • Asur Kralı Sanherib Dönemi, M.Ö. 705-681
  • Pişmiş Toprak
  • Rezan Has Müzesi Koleksiyonu
“Efendisi  (tanrı) Nergal için (2) Asur memleketinin kralı Sanherib E.GAL.LAM.MES tapınağını Tarbişu şehrinin içinde  (3) temelinden burçlarına kadar (yeniden) yaptırdı.”
© Rezan Has Müzesi / Tüm hakları saklıdır.