Solomon’un Mührü

  • Bilinmiyor
  • Hellence
  • Erken Bizans (M.S. IV.-VI. yüzyıl)
  • Bronz
  • Rezan Has Müzesi Koleksiyonu

†Σφρ-
αγὶς Σολ-
ομο̑ν(ος) βο-
ήθι το̑ φ-
ορο̑ντ-
ι

“Solomon’un mührü. (Ey Efendimiz) (bu mührü) taşıyan kişiye yardım et!”

Mühür yapımına IV.- V. yüzyılda başlayan Bizanslılardan günümüze yaklaşık 70.000 kadar mühür ulaşmıştır. Bu  alandaki çalışmalar için kullanılan “sicilografi”, Latince’de mühür anlamında kullanılan “sicilla” kelimesinden gelmektedir.

© Rezan Has Müzesi / Tüm hakları saklıdır.