Nikephoros’a ait Aydınlatma Aracı

  • Bilinmiyor
  • Hellence
  • M.S. X.-XI. yüzyıl
  • Bronz
  • Rezan Has Müzesi Koleksiyonu

Κ(ύρι)ε βοήθη τῷ σῷ δούλῳ Νικηφόρῳ βασηλεικῷ

[_  _ _ _ _ _ _ _]δάτῳ καὶ πρωτονοταρίῳ τῶν Βουκελλαρίων

 “(Ey Efendimiz) Boukellarion’nun imparatorluk protonotarios’u ve spatharokandidatos’u olan kölen Nikephoros’a yardım et! ”
© Rezan Has Müzesi / Tüm hakları saklıdır.