Kamış İşçileri ile İlgili Muhasebe Kaydı Tableti

  • Güney Mezopotamya Lagaş (Höyüğü?)
  • Çivi Yazısı
  • M.Ö. 2.032 – 2.030
  • Kil
  • Rezan Has Müzesi Koleksiyonu
“ 20,5  mine……. (ve) 8156 5/6 erkek işçi, bir günlük kamış örme işi yapan bunlar (daha önceki) hesaptan arta kalanlardı (ve) Ur kralı Šu-Suen’in Martu suru (olarak anılan) Murigtidnim’i inşa ettiği 5. saltanat yılından sonra gelen yıldan kalmadır (devam edegelmiştir). Bu kalemler zimmetlidir. Bundan 30 kur (1 kur 300 litredir)luk arpa/tahıl, katiplerden Wasisis’nin mühürlü tableti ile zimmet hesabına geçirilmiştir. Toplam olarak 30 kur arpa hesaptan düşürülmüştür. Açık: 1350 kamış işçisinin 1 günlük (ücreti) 4 buğday tanesi gümüş hesabıyla sözü edilen (açık) miktar(ı) yarım minedir (ca. 240 gr.) Fazlalık: 30 kur arpadır ve bu fazlalık (sözü edilen) açığı kapatmaktadır. Açık: 20.5 mine ŠÀ.NÌ.NA4 (dır). 6836 5/6 kamış örücüsünün bir günlük (ücreti) BAR.UD açığının nedenidir. Elişçileri evinin kontrolörü Kalala’nın hesap dökümü. Ur kralı Šu-Suen’in Zabšali Memleketini harabettiği 7. saltanat yılında (yazılmıştır)”.

(Çev.: V. Donbaz]

© Rezan Has Müzesi / Tüm hakları saklıdır.