Georgios ve Polykhronios’un Adağı

  • Bilinmiyor
  • Hellence
  • Erken Bizans (M.S. IV.-VI. yüzyıl)
  • Bronz
  • Rezan Has Müzesi Koleksiyonu

† ὑπὲρ εὐχῆς Γεοργίου κὲ Πολυχρονίου.

“Georgios ve Polykhronios’un sağlığı için”

Haç işareti ve Georgios adının gösterdiği gibi Hırstiyanlık Dönemi’ne ait olan kap, olasılıkla dini törenlerde kullanılmak üzere adanmıştır. İtinalı işçiliği ve yazı karakteri kabın Hıristiyanlık Dönemi başlarına, en geç M.S. IV.-V. yüzyıllara tarihlenebileceğinin göstergesidir.

© Rezan Has Müzesi / Tüm hakları saklıdır.