Adak Vazosu

  • Bilinmiyor
  • Piktografi
  • Ur-Nammu Dönemi, M.Ö. 2.047-2.030
  • Mermer
  • Rezan Has Müzesi Koleksiyonu
Tanrı(sı) Nanna’ya Du’…um’un oğlu…-e ( tarafından hediye edilmiştir / sunulmuştur)”.

Çev.: V. Donbaz

Bu adak kabı ve yazıtının kim tarafından (kral, şehirbeyi, vali ve üst düzey askeri yetkili ile rahipler) ve hangi amaçla sunulduğu yazıttan kesin olarak çıkarılamamaktadır. Bu yazıttan, tanrılarından iyilik ve yardım dileyen, o zamanki devlet büyüklerinin birisi tarafından adak olarak sunulmuş olabileceği düşünülmektedir.

© Rezan Has Müzesi / Tüm hakları saklıdır.